► Tháo gỡ và thay mới quạt hút thông gió trên trần, tường ► Tháo gỡ và thay mới quạt treo tường, treo trần ► Tháo gỡ và thay mới máy lạnh treo tường, máy lạnh âm trần ► Thay mới linh kiện, phụ kiện dàn nóng, lạnh ► Nạp gas máy lạnh mới, nạp …

Sửa chữa điện lạnh Read More »