Sửa chữa điện

►- Tháo gỡ và thay mới bộ đèn huỳnh quang ►- Tháo gỡ và thay mới bộ đèn downlight và đèn lon ►- Tháo gỡ và thay mới ổ cắm điện âm, nổi ►- Tháo gỡ và thay mới công tắc điện âm, nổi ►- Tháo gỡ và thay mới Aptomat nhánh rẽ ►- Tháo …

Sửa chữa điện Read More »