► Tháo gỡ và thay mới bộ đèn huỳnh quang ► Tháo gỡ và thay mới bộ đèn downlight và đèn lon ► Tháo gỡ và thay mới ổ cắm điện âm, nổi ► Tháo gỡ và thay mới công tắc điện âm, nổi ► Tháo gỡ và thay mới Aptomat nhánh rẽ ► Tháo …

Sửa chữa điện Read More »