► Lắp đặt mới hệ thống Camera ► Lắp mới hệ thống mạng LAN – WIFI ► Tháo gỡ, di dời hệ thống Camera ► Bão trì, bão dưỡng hệ thống Camera ► Cài đặt lại xem Camera qua mạng, điện thoại ► Tháo gỡ và di dời hệ thống mạng LAN – WIFI ► …

Sửa Chữa Thiết Bị An Ninh – CNTT Read More »