Secondary Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
CHAIRMAN

OF THE MEMBER’S COUNCIL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
TRẦN VĂN KHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
PHẠM HOÀNG NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
TRẦN VĂN KHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
ĐÀO MINH PHƯỚC

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ

TRẦN THIỆN PHÚC

QL. KINH TẾ KHỐI ĐẤU THẦU

NGUYỄN HỮU HẢI

Quản lý dự án

NGUYỄN ĐĂNG UYÊN VY

Kiến trúc sư

Scroll to Top