Sửa chữa điện

► Tháo gỡ và thay mới bộ đèn huỳnh quang

► Tháo gỡ và thay mới bộ đèn downlight và đèn lon

► Tháo gỡ và thay mới ổ cắm điện âm, nổi

► Tháo gỡ và thay mới công tắc điện âm, nổi

► Tháo gỡ và thay mới Aptomat nhánh rẽ

► Tháo gỡ và thay Aptomat tổng

► Tháo gỡ và thay dây nguồn điện (Tuỳ thuộc vào hiện trạng đi dây )

► Sửa chữa đường dây điện bị chạm chập, cháy nổ ( bao gồm đo kiểm và xác định nguyên nhân, vị trí sự cố)

► Các công tác khác liên quan đến hệ thống điện