Sửa chữa điện

►- Tháo gỡ và thay mới bộ đèn huỳnh quang

►- Tháo gỡ và thay mới bộ đèn downlight và đèn lon

►- Tháo gỡ và thay mới ổ cắm điện âm, nổi

►- Tháo gỡ và thay mới công tắc điện âm, nổi

►- Tháo gỡ và thay mới Aptomat nhánh rẽ

►- Tháo gỡ và thay Aptomat tổng

►- Tháo gỡ và thay dây nguồn điện (Tuỳ thuộc vào hiện trạng đi dây )

►- Sửa chữa đường dây điện bị chạm chập, cháy nổ ( bao gồm đo kiểm và xác định nguyên nhân, vị trí sự cố)

►- Các công tác khác liên quan đến hệ thống điện

29 thoughts on “Sửa chữa điện”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top