Sửa chữa nhà

► Sơn, sửa chữa và thay mới các loại cửa đi và cửa sổ

► Xử lý thấm sàn, tường nhà vệ sinh

►- Xử lý thấm dột mái ngói, tôn và bê tông

► Sửa chữa, thay mới khung, tấm trần thạch cao hoặc các vật liệu khác theo yêu cầu của khách hàng

►- Sửa chữa, thay mới nền gạch, đá, gỗ hoặc các vật liệu khác theo yêu cầu của khách hàng

► Xử lý vết nứt, sơn và ốp gạch, đá hoặc vật liệu khác theo yêu cầu của khách hàng