Sửa Chữa Thiết Bị An Ninh – CNTT

►- Lắp đặt mới hệ thống Camera

►- Lắp mới hệ thống mạng LAN – WIFI

►- Tháo gỡ, di dời hệ thống Camera

►- Bão trì, bão dưỡng hệ thống Camera

►- Cài đặt lại xem Camera qua mạng, điện thoại

►- Tháo gỡ và di dời hệ thống mạng LAN – WIFI

►- Cài đặt lại mật khẩu, bảo mật cho hệ thống mạng LAN – WIFI

►- Sửa chữa,bảo trì máy vi tính, laptop tại nhà

Scroll to Top