Sửa Chữa Thiết Bị An Ninh – CNTT

► Lắp đặt mới hệ thống Camera

► Lắp mới hệ thống mạng LAN – WIFI

► Tháo gỡ, di dời hệ thống Camera

► Bão trì, bão dưỡng hệ thống Camera

► Cài đặt lại xem Camera qua mạng, điện thoại

► Tháo gỡ và di dời hệ thống mạng LAN – WIFI

► Cài đặt lại mật khẩu, bảo mật cho hệ thống mạng LAN – WIFI

► Sửa chữa,bảo trì máy vi tính, laptop tại nhà