Phúc lợi tuyệt vời

tại Smart Home

 

  • Lương tháng 13. Thưởng tùy theo dự án
  • Chế độ bảo hiểm đầy đủ
  • Phúc lợi hưu trí
  • Được làm việc trong môi trường năng động
  • Đào tạo chuyên nghiệp
  • Nghỉ phép, Nghỉ lễ theo quy định
  • Du lịch, sinh nhật tháng ….
Scroll to Top